Se över ditt reseskydd innan avresa. Kortförsäkringar erbjuder inte alltid tillräckligt reseskydd, särskilt inte vid aktivitetsresor. Läs mer i DI:s artikel

 

UCPA Resors avbeställningsskydd
UCPA erbjuder ett avbeställningsskydd vilket kostar 175 SEK per person och aktivitetsvecka. Avbeställningsskydd väljs vid nybokning och betalas samtidigt med anmälningsavgiften. Det är ej möjligt att teckna avbeställningsskydd då anmälningsavgiften redan erlagts. Avbeställningsskyddet är frivilligt och innebär att du skyddar dig mot kostnader i samband med avbeställning på grund av akut sjukdom eller skada hos dig eller nära anhörig. Villkoren är att du eller nära anhörig blir sjuk och inte kände till sjukdomen då resan bokades. Läkarintyg erfordras. Se närmare information i våra resevillkor.
Med avbeställningsskydd kan du vara säker på att få tillbaka dina pengar vid avbokning med undantag av en smärre expeditionsavgift.