Bokningsinformation UCPA resor

Bokning med UCPA Resor

Bokningsinformation

 

Bokning

Alla resor bokas genom UCPA Resor i Göteborg. Vi finns tillgängliga måndag-fredag klockan 10:00-17:00 (lunchstängt 1 h), på webben dygnet runt. Har du frågor kring våra sommarresmål är du välkommen att kontakta oss på telefon 031-7115054. Vid speciella önskemål kring bokningen, meddela oss. 

Betalningsvillkor

Observera att det tar upp till 2-3 bankdagar tills dess att inbetalt belopp syns i din bokning.
Anmälningsavgift: 600 SEK per person. Anmälningsavgiften ska vara UCPA Resor tillhanda senast 7 dagar sedan bekräftelse har mottagits, om det är mer än 37 dagar kvar till avresa. Har anmälningsavgiften inte erlagts i tid så avbokas resan automatiskt. Slutbetalning sker senast 21 dagar före avresan.

Betalning sker till Bankgiro 225-4324
Vid utlandsbetalning anges Swiftkod: HANDSESS samt IBAN-nr: SE57 6000 0000 0002 5014 1272
Ange alltid OCR-nummer vid betalning.

Särskilda betalningsvillkor (bokning som sker 30-1 dagar innan avresa)
 

Sker bokning 30-1 dag före avresa ska anmälningsavgift (och avbeställningsskydd om förvalt) betalas omgående.
UCPA resor kräver en betalningsverifikation via epost på utförd betalning. Inom 12 timmar från bokningstillfället behöver man då mejla en skärmdump/kopia på internetbetalning till info@ucpa.se

Observera att det tar upp till 2-3 bankdagar tills dess att inbetalt belopp syns i din bokning.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskyddet kostar 195 SEK per person och aktivitetsvecka. Avbeställningsskydd väljs vid nybokning och betalas samtidigt med anmälningsavgiften. Det är ej möjligt att teckna avbeställningsskydd då anmälningsavgiften redan erlagts. Avbeställningsskyddet är frivilligt och innebär att du skyddar dig mot kostnader i samband med avbeställning, vid akut sjukdom hos dig eller nära anhörig. Villkoren är att du eller nära anhörig blir sjuk och inte kände till sjukdomen då resan bokades. Läkarintyg erfordras.

Avbokning

Vid avbeställning p.g.a sjukdom (om du har köpt avbeställningsskydd genom UCPA Resor) debiteras du alltid en expeditionsavgift på 200 SEK + kostnaden för avbeställningsskyddet (195kr). Avbeställning ska göras omgående i enlighet med gällande resevillkor. För att avbeställning ska vara giltig krävs en skriftlig avbokningsbekräftelse från UCPA Resor.

Tänk på att om du bokar av resan närmare än 30 dagar före avresan så får du betala en del av resans pris även om inte slutbetalningen är erlagd:

Avbokningskostnad för resenär vid avbokning (obs. undantag 'Specialresor', se resevillkor):
30 dagar eller mer innan avresa: anmälningsavgift (600 kr) samt avbeställningsskydd (195 kr)
29-22 dagar innan avresa: 25% av resans pris
21-14 dagar innan avresa: 50%
13-7 dagar innan avresa: 75%
6–0 dagar innan avresa: 100% av resans pris

I händelse av Inställd paketresa/ Minimum antal

UCPA äger rätt att ställa in paketresan om antalet anmälda deltagare understiger minimumkravet för aktiviteten. Minimum antal deltagare kan variera beroende på aktivitet. I händelse av inställd paketresa så har UCPA skyldighet att meddela senast 21 dagar före avresa. Om din paketresa blir inställd strävar vi efter att erbjuda en likvärdig paketresa, som man är fri att acceptera. Alternativt sker återbetalning av den totala kostnaden som erlagts för paketresan hos UCPA Resor. Vad som erlagts i övriga kostnader såsom egen bokad flygbiljett & transfer ersätts ej. Observera att resa i undantagsfall kan ställas in även senare, om andra gäster avbokar sent och minimumantalet då inte är uppnått.

Vilka avresedatum finns?

April-september. Vissa resmål har även öppet i oktober.

Resevillkor

Vi vill göra våra gäster uppmärksamma på att ta del av resevillkor som finns bifogade i bokningsbekräftelse samt befintliga på www.ucpa.se 

Ombokning

Vid ombokning vid erlagd anmälningsavgift debiteras en ombokningsavgift på lägst 200 SEK, om det är mer än 30 dagar kvar till avresa. Är det närmare avresa än 30 dagar blir ombokningskostanden dyrare.

Öppet köp

Gäller 7 dagar from nybokning, om det vid bokningstillfället är mer än 37 dagar kvar till avresan.

Färdhandlingar

'Faktura och biljett' som skickas vid beställning är dina färdhandlingar. Kontrollera uppgifterna noga! Den gäller som färdbiljett efter det att slutbetalningen registrerats. Vi mejlat per automatik en ny bekräftelse då betalning är mottagen.

Övriga resedokument & information

Vi vill att du tar del av aktivitetsprogram, information & resfakta som gäller för den aktivitet du bokat. Där finner du det mesta som är värt att veta inför din semestervecka. Med förbehåll för programuppdateringar och tilläggsinformation i allmän information på hemsidan. Vi uppmanar dig att läsa igenom aktivitetsprogram ('mer info', 'program') innan avresa!

Egen utrustning

Någon reduktion av resans pris utgår inte om man har med sig egen utrustning eller om man väljer att bortse från delar i paketresan.

Dubbelrum

Dubbelrumstillägg varierar mellan 350-500 kr/vecka & person beroende på resmål, se prislistan. Observera att antal dubbelrum är begränsat. Dubbelrum finns på de flesta center.

Flerveckorsbokning samma resmål

Om du bokar ordinarie resa (7 dagar sö-lö) 2 eller flera sammanhängande veckor, så ingår natten mellan lördag och söndag på det center där du har din 2:a, 3:e vecka osv. Observera att du själv behöver kontakta UCPA Resor och påtala att du har gjort flerveckorsbokningar så att vi kan lägga noteringen i bokningen.
 

Flerveckorsbokning separata/olika resmål

Har man bokat flera sammanhängande veckor, men med långa avstånd mellan resmålen, eller med begränsade möjligheter att ta sig fram,  är det inte säkert att man kan nyttja natten lördag-söndag på sin kommande vecka. Se därför över reseplaneringen innan du meddelar oss om ankomst lördag inför flerveckorsbokning