Information om Coronavirus i Les Contamines

Uppdatering kring Coronaviruset i Les Contamines.

 

Under början av februari bekräftades det att en handfull personer blivit smittade med Coronaviruset i Les Contamines. 
Vi har varit i dialog med lokala myndigheter som i nuläget bekräftar att de som smittats och de personer som de varit i kontakt med fått läkarvård alternativt blivit satta i karantän.  

De lokala myndigheterna anser att övrig risk för att bli smittad ska vara minimal och några andra restriktioner är inte vidtagna för orten eller närbeliggande orter. 

Vill du ha mer information?
Fransk journummer om Coronavirus i Alperna : +33800100379